Poseidonsingel 45 • 1363 TR Almere • Telefoon 036-7410005 (werkdagen van 8.30 - 17 uur) • Spoedgevallen of pijnklachten buiten openingstijden telefoonnummer: 036-3035290 (Mondzorg Poli Almere)

Huisregels

Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn.

 

Betalingen

Als u een tandartsverzekering heeft wordt uw nota via ons factoringbedrijf Infomedics naar uw verzekeringsmaatschappij verzonden. Voor een eventuele eigen bijdrage ontvangt u een nota op uw huisadres.
Als u geen tandartsverzekering heeft wordt er na elke behandeling bij voorkeur per pintransactie of eventueel contant afgerekend.

Als er onverhoopt een betalingsachterstand is opgetreden bij ons factoringbedrijf verzoeken wij u ook volgende behandelingen direct per pin te voldoen.

 

Afspraken

Wij werken in onze praktijk uitsluitend met behandelingen volgens afspraak. Afspraken kunnen telefonisch en aan de balie worden gemaakt of gewijzigd. Desgewenst is per mail ook mogelijk.
Wij herinneren u de avond tevoren aan uw afspraak door u een e-mail te sturen. Wij verzoeken u echter om uw eigen afspraken zelf goed bij te houden.

 

Het vergeten van een afspraak omdat u geen e-mail herinnering zou hebben ontvangen valt onder uw eigen verantwoordelijkheid.

 

  • gemaakte afspraken ( ma t/m vrijdag 8:30-17:00 uur) die u niet kunt nakomen, dienen tijdig, minimaal 24 uur van tevoren, geannuleerd te worden.
  • afspraken die langer duren dan 30 minuten dienen tijdig, minimaal 48 uur van tevoren, geannuleerd te worden.
  • afspraken ‘s avonds of in het weekend kunnen kosteloos tot minimaal 48 uur van te voren geannuleerd worden. Uw behandelaar werkt op deze tijden als extra service voor u.

 

Als de afspraak niet tijdig wordt geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de gereserveerde tijd in rekening te brengen. Wij kunnen immers zo kort van tevoren geen andere behandeling meer inplannen. De kosten bedragen 50% van de geplande behandeling. U dient deze nota contant of per pinbetaling in de praktijk af te rekenen vóór uw eerst volgende afspraak. Indien u aansluitend meerdere malen uw afspraak niet nakomt (zonder te annuleren), concluderen wij dat u geen gebruik meer wilt maken van onze zorg. Wij verzoeken u in dit geval een andere tandarts te consulteren.

 

Het te laat komen voor een afspraak

Bij te laat verschijnen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens planning kan worden voltooid of zelfs moet worden geannuleerd wegens het hierdoor ontstane tijdgebrek. Het is prettig als
u met de praktijk belt als u denkt dat u niet op tijd op uw afspraak kunt zijn, zodat wij kunnen overleggen of uw behandeling door kan gaan.

 

Pijnklachten

Wanneer u ’s morgens voor 10.00 uur belt met een pijnklacht/spoedgeval, proberen wij u zoveel mogelijk dezelfde dag te helpen. Belt u later op de dag, dan kunnen wij u dit niet garanderen.
Voor het behandelen van pijnklachten hebben wij vaste tijden in onze agenda gereserveerd. Wij kunnen dus niet altijd rekening houden met uw voorkeuren in verband met werk- of schooltijden.

 

Vragen, opmerkingen, klachten

Uw vragen beantwoorden wij graag. Stelt u ze gerust telefonisch, aan de balie of per mail. Mocht u een klacht hebben die niet direct opgelost kan worden verzoeken wij u deze schriftelijk of per mail kenbaar te maken.

 

Wijzigingen

Mochten er zich wijzigingen voordoen in: uw adresgegevens, medicijngebruik, gezondheid, gezinssituatie of zorgverzekeraar, geef dit dan tijdig aan ons door.
Ook het ondergaan van operaties kan belangrijk voor ons als behandelaar zijn. Geef ook dit aan ons door.
Houd ons op de hoogte van veranderingen!

 

Algemeen

Als u op uw afspraak komt vinden we het prettig als u met gepoetste tanden komt. Wij verzoeken u niet te roken direct voorafgaand aan de behandeling. Huisdieren zijn in de praktijk niet toegestaan.

 

Ten slotte , Preventie

Een gezond gebit staat op een gezond fundament. Daarom hechten we veel waarde aan preventie en een goede mondhygiëne staat hierbij voorop. Immers, een goede mondhygiëne vermindert de kans op tandvleesontsteking, kaakbotontsteking en tandbederf (cariës).

 

Al onze patiënten worden door de preventieassistente of mondhygiëniste gezien.Direct inschrijven